Васілевський Олександр Миколайович

Резюме

Народився  12   грудня   1980   р. Українець. Громадянин України.

Освіта: закінчив факультет автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького державного технічного університету (2002), інженер-електрик; кандидатська дисертація «Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного контролю параметрів роторних систем» (2006 р.), кандидат технічних наук (05.11.16 - "Інформаційно-вимірювальні системи"); вчене звання: доцент кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету (2011 р.); докторська дисертація «Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів», доктор технічних наук за спеціальністю 05.01.02 - "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" (2015 р.); вчене звання: професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету (2017 р.); стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020 рр.); 2019 р. - Нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти".

Трудова діяльність: 2002 2006 інженер кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

2006 – 2008 старший викладач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

2008 – 2010 доцент кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

2010 – 2011 начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій департаменту персоналу та керівних кадрів Міністерства освіти і науки України;

2010 – 2014 доцент кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету за сумісництвом;

2011 – 2013 начальник відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення центрального апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

2013 - 2014 начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення та захисту інформації департаменту організаціно-аналітичного забезпечення і зв'язків із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями Міністерства освіти і науки України;

2013 - член-кореспондент Академії метрології України;

вересень 2014 - 11 січня 2016 професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету за сумісництвом;

жовтень 2014 - 11 січня 2016 завідувач сектору інформаційно-технічного забезпечення та захисту інформації Міністерства освіти і науки України;

12 січня 2016 - професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

жовтень 2016 - Дійсний член Академії метрології України;

грудень 2016 - начальник відділу ліцензування і акредитації Вінницького національного технічного університету на громадських засадах;

січень 2017 - офіційний представник від України в International Measurement Confederation (IMEKO - Міжнародній конфедерації з вимірювань);

12 червня 2018 - 31 серпня 2018 - виконувач обов'язків першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету;

01 вересня 2018 - перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету.

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 3-х монографій: «Система вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин» (2007), «Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв'язаних електромоторів» (2011)«Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю» (2013); 4-х навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: «Актуальні проблеми метрологічного забезпечення» (2010), «Основи теорії невизначеності вимірювань» (2012, 2-ге видання 2013)«Нормування показників надійності технічних засобів» (2013); підручника з грифом Міністерства освіти і науки України: «Основи теорії невизначеності вимірювань» (2015); підручника Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан: «Основы теории неопределенности измерений» (2015) понад 75 наукових статтей у періодичних фахових виданнях України, з яких понад 30 одноосібних наукових статей у фахових виданнях України; понад 50  статтей у виданнях України та іноземних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз – інформаційно-аналітичної системи «SCIENCE INDEX» і «Российский индекс научного цитирования»; понад 20 статтей у іноземних виданнях.

Google Scholar

ResearchGate

Scopus 

ORSID 0000-0002-8618-0377

Scopus Author ID: 55948462900

ResearcherID: O-8868-2015


 

E-mail: o.vasilevskyi@gmail.com